Uvjeti korištenja na Mojnet.com

OSNOVNA PRAVILA

Ovi opći uvjeti korištenja internetskog portala Mojnet.com (u nastavku: opći uvjeti) se odnose na sve korisnike i sve oblike korištenja internetskog portala Mojnet.com (u nastavku: internetski portal odn. Mojnet.com).

Opći uvjeti se redovito dopunjavaju i u svakom trenutku su u svojoj najnovijoj i važećoj inačici u cjelokupnom tekstu dostupni svakome na internetskom portalu.

U slučaju, da se s ovim općim uvjetima ili dijelom ovih općih uvjeta ne slažete, pozivamo vas, da odmah prekinete s dostupanjem do internetskog portala.

Svaki korisnik ili član se slaže, da će moguća kršenja pravila od strane drugih korisnika ili članova, koji posegnu u njegova prava, pokušati riješiti sporazumno s korisnikom ili članom, koji je kršenja prouzrokovao. U slučaju, da kršenja ne budu otklonjena, obavijestit će o njima ponuditelja preko e-pošte na adresu email ili putem za to namijenjenih usluga intrenetskim portalom.

Ako smatrate, da su bila gradivom objavljenim u okviru usluga internetskog portala Mojnet.com kršena vaša autorska prava, obratite se na odjel za pomoć korisnicima na email.

Svaki korisnik koristi sve usluge internetskog portala Mojnet.com na vlastitu odgovornost i u cjelini jamči za zakonitost sadržaja, koju posreduje na internetski portal i za pravne te stvarne pogreške na sadržaju, kojeg posreduje na internetski portal.

U slučaju neslaganja s općim uvjetima svaki član je dužan trajno izaći iz članstva. Član može izaći iz članstva bilo kada i iz bilo kojeg razloga tako, da na e-adresu email javi svoje korisničko ime i lozinku, a administrator će ga nakon provjeravanja odmah isključiti. Do isključenja je član puno odgovoran za svoje radnje.

Ponuditelj zadržava pravo na trenutačno isključenje korisnika i prekid članstva bez prethodnog obavješćivanja u slučaju kršenja općih uvjeta korištenja odn. u drugim slučajevima, koji su navedeni u ovim uvjetima.

I. OPREDJELJIVANJE POJMOVA

OPĆI UVJETI korištenja internetskog portala Mojnet.com predstavlja pravno validni i obvezujući sporazum između ponuditelja te korisnika internetskog portala Mojnet.com

POLITIKA PRIVATNOSTI internetskog portala sadrži opis načina zaštite, obrade i prosljeđivanja osobnih podataka korisnika i članova internetskog portala Mojnet.com, koji oni posreduju ponuditelju usluga u okviru registracije ili korištenja internetskog portala Mojnet.com.

INTERNETSKI PORTAL MOJNET.COM (u nastavku: internetski portal odn. Mojnet.com) je internetski portal, koji u okviru domjenskog prostora www.mojnet.com nudi korisnicima određene usluge. Ponuditelj usluga može promijeniti domjensku adresu internetskog portala.

PONUDITELJ USLUGA (u nastavku: ponuđač odn. nositelj) internetskog portala Mojnet.com, vlasnik sadržaja, osim sadržaja, koje sukladno s ovim uvjetima pribavljaju članovi te vlasnik i staratelj programskih aplikacija te njome povezanih uslužnih djelatnosti, je društvo Popcom spletni mediji d.o.o., Sp. Gameljne 99, 1211 Ljubljana-Šmartno, osim ako nije nevadeno drugačije.

KORISNIK usluge je svaka osoba, koja na bilo koji način (ili dostupanjem, ogledavanjem, prikazivanjem isl.) koristi usluge internetskog portala Mojnet.com (u nastavku korisnik).

ČLAN je svaka osoba, koja uspješno dovrši postupak registracije novog člana te svoju registraciju potvrdi prijavom u sustav svojim korisničkim imenom i lozinkom.

II. PREDMET USLUGA

Usluge Mojnet.com su namjenjene čuvanju i prikazivanju autorskih video snimaka članova, fotografija i fotografskih autorskih uradaka, tekstova, komunikacija, zabavi te sudjelovanju s drugim korisnicima preko interneta (u nastavku i: autorski sadržaji odn. gradiva).

Usluge su na raspolaganju 24 sata dnevno i 365 dana godišnje. Ponuditelj zadržava pravo na promjene, privremena ili trajna omogućivanja svake između ili svih navedenih funkcionalnosti, bez prethodnog obavješćivanja.

III. UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE

Sve odredbe općih uvjeta važe jednakovrijedno za članove i korisnike, osim u slučajevima, gdje je u ovim općim uvjetima izričito određeno drugačije.

Usluge za članove su namijenjene svim članovima internetskog portala Mojnet.com, koji uspješno dovrše postupak registracije novog člana.

Neke usluge Mojnet.com su u ograničenom ili neograničenom opsegu na raspolaganju i ostalim korisnicima.

Ponuditelj zadržava pravo, da u svakom trenutku promjeni uvjete dostupa do usluga članovima i korisnicima Mojnet.com.

Članstvo na internetskom portalu Mojnet.com je namjenjeno isključivo nekomercijalnom osobnom korištenju od strane fizičkih osoba.

Usluge Mojnet.com mogu slobodno, u okviru ovih općih uvjeta, korsititi korisnici, koji su navršili 14 godina.

Korisnici i članovi, mlađi od 14 godina, moraju za korištnje usluga Mojnet.com pribaviti dozvolu roditelja ili zakonitih staratelja na način, određen u važećem zakonodavstvu.

Korisnicima i članovima, mlađim od 14 godina, bez dozvole roditelja ili zakonitih staratelja, korištenje usluga Mojnet.com nije dozvoljeno.

Korisnici i članovi korištenjem internetskog portala Mojnet.com izričito jamče, da ispunjavaju starosni uvjet iz ovog članka.

IV. POSTUPAK STJECANJA ČLANSTVA

Korisnik pomoću popunjavanja obrasca na internetskom portalu Mojnet.com počinje postupak registracije.

S početkom postupka registracije korisnik potvrđuje, da je pročitao opće uvjete, razumio ih, slaže se s njima i u potpunosti ih i bez dodatnih ograničenja ili zadrški zaprima.

Korisnik je obvezan na štovanje općih uvjeta, koji važe za članove, neposredno prije početka postupka registracije – odmah, kada potvrdi, da je opće uvjete i politiku privatnosti pročitao i s njima se u cjelini slaže.

Potvrđivanjem slaganja s općim uvjetima i politikom privatnosti može korisnik početi postupak stvaranja korisničkog računa.

Korisnik u postupku registracije odabere korisničko ime. Ponuditelj zadržava pravo, da u postupku registracije ili bilo kada kasnije odbije dodjelu ili korištenje korisničkog imena, koje nije sukladno s ovim općim uvjetima.

U postupku kreiranja korisničkog računa stvara korisnik korisnički račun isključivo za svoje ime i za svoj račun.

Ponuditelj može po svojoj procjeni ograničiti registraciju novih članova odnosno korisnicima ne dopušta pridobivanje članstva.

Prilikom registracije se korisnik obvezuje, da su svi upisani podatci točni i pravilni. Korisnik sam odgovara za točnost unijetih podataka.

Registracija drugih osoba i korištenje stranih osobnih imena je zabranjena, za što jamči svaki korisnik punom odštetnom odgovornošću i na sebe preuzima pasivnu legitimaciju u slučaju spora.

Član se u okviru usluga Mojnet.com ne smije izdavati za drugu osobu nego što je u stvari. Za bilo kakvu štetu, koju bi na taj način prouzročio drugim korisnicima, članovima, ponuditelju ili trećim osobama, je puno odštetno odnosno kazneno odgovoran i preuzima na sebe pasivnu legitimaciju u slučaju spora.

Prilikom registracije potrebno je navesti sljedeće podatke:

  • korisničko ime,
  • lozinku,
  • datum rođenja, *
  • e-adresa.

Kada je postupak registracije dovršen, korisnik automatski ulazi u internetski portal i time postaje član. U slučaju, da želi član koristiti sve usluge, koje su na raspolaganju na internetskom portalu, mora potvrditi još upisanu e-adresu. Član na navedenu email adresu primi link za potvrdu za dostup do internetskog portala Mojnet.com te time potvrđuje važnost e-adrese.

*osobni podatci su zaštićeni u skladu s politikom privatnosti

V. PRAVILA PONAŠANJA ČLANOVA

Član sve usluge Mojnet.com koristni na vlastitu odgovornost.

Ponuditelj zadržava pravo, da prema svojoj procjeni bilo kada odgovarajuće promijeni, prilagodi ili odbaci korištenje gradiva, koje je u suprotnosti s tim općim uvjetima.

Korisnik ili član se slaže, da će uslugu koristiti sukladno s važećim redom Republike Slovenije i općim etičkim normama.

Član će u okviru korištenja internetskog portala Mojnet.com i njegovih usluga koristiti samo jedan korisnički račun. U slučaju, da isti član koristi različite korisničke račune, može mu ponuditelj onemogućiti dostup do svih računa na internetskom portalu Mojnet.com.

Član je osobno odgovoran za posredovana ili objavljena mnijenja, savjete, izjave i druge podatke i gradiva, te za objave ili prikazane podatke i informacije, posredovne preko usluga internetskog portala Mojnet.com.

Članu nije dozvoljeno koristiti strano korisničko ime.

Članovi su sami odgovorni za zaštitu svojih korisničkih imena i lozinke pred neovlaštenim korištenjem drugih osoba. Članovima nije dozvoljeno posuđivati podatke za dostup do njihovih korisničkih računa ili ovlastiti bilo kojeg drugog korisnika za korištenje njihovog korisničkog imena.

Članovima i korisnicima u okviru usluga Mojnet.com nije dozvoljeno slanje, izvođenje, dodavanje, povezivanje ili naznačavanje polno napadnih, pornografskih, uvrijedljivih, nasilnih, prijetećih, rasističkih, netočnih, nelegalnih i drugačije etičko spornih sadržaja odnosno sadržaja, koji krše ili posežu u autorska, srodna, osobnosna i druga zakonita i ustavna prava trećih osoba, bez obzira na državljanstvo tih osoba i to u obliku izjava, datoteka ili u kojem drugom obliku. Članovima i korisnicima u okviru usluga Mojnet.com nije dozvoljena javna objava podataka ili sadržaja, koji su zaštićeni pravima industrijskog vlasništva, autorskim pravima, osobnosnim pravima i drugim pravima trećih osoba (pravo na privatnost i spriječavanje javne objave osobnih podataka).

U postupku registracije ili kasnije je u korisnički profil zabranjeno na bilo kakav način, uključno s audiovizualnim gradivima uključivati kontaktne ili identifikacijske oznake korisnika (osobne podatke), kao što su na primjer telefonski brojevi, identifikacijska imena za programe za neposredno obavješćivanje i druge komunikacijske programe, fizičke ili e-adrese, puna osobna imena i slično. Korisnička imena isto tako ne smiju sadržavati uvrijedljivih ili vulgarnih izraza i psovki odn. izraza, koji su zaštićeni pravima prava robnih maraka.

Ponuditelj usluga zadržava sva prava u svezi ocjene primjernosti, postavljanjem i uklanjanjem pojedinog korisničkog imena, drugih podataka u korisničkom profilu te sadržaja, koje korisnik u okviru svoga korisničkoga profila posreduje u sustav.

U okviru usluge je zabranjeno oglašavanje ili nagovaranje preostalih korisnika i članova na prodaju, kupnju, najam, prikupljanje sredstava ili bilo kojem drugom trgovanju robe i usluga. Isto tako je zabranjeno nagovaranje korisnika i članova na posjećivanje drugih internetskih portala za potrebe povećavanja posjećenosti ili prepoznatljivosti oglašivačkih internetskih portala.

Pri korištenju usluga je zabranjeno postupanje, koje na bilo koji način otežava ili onemogućuje normalno korištenje usluga ostalim korisnicima i članovima. Ta odredba uključuje zabranu slanja lančanih pisama ili t.z. neovlaštene e-pošte drugim članovima odnosno bilo kakvo nametanje članova sa sličnim sadržajima. Zabranjena je distribucija bilo kakvih računalnih virusa, trojanskih konja i druge zlonamjerne programske kode odnosno druga postupanja, koja bi mogla ugroziti ili prouzrokovati štetu internetskom portalu Mojnet.com, drugim članovima, ponuditelju ili ostalim korisnicima.

VI. PREKID ČLANSTVA

Trajanje korisničkog računa u slučaju redovitog korištenja sukladno s odredbama tih uvjeta nije ograničeno.

Korisnički računi, s kojima se članovi ne prijave više od 365 dana, mogu biti automatski izbrisani.

VII. PRAVILA ZA KORIŠTENJE SADRŽAJA

Svi sadržaji, objavljeni na stranicama internetskog portala Mojnet.com, osim sadržaja, koje su na internetski server naložili članovi, vlasništvo su ponuditelja usluga i/ili njegovih partnera ili ugovornih suradnika. Svi radovi, koji ispunjavaju uvjete za autorske radove, su sukladno zakonu o autorskim i srodnim pravima zaštićeni već nastankom i nije jih potrebno posebno označavati. Među uključene autorske radove uključeni su ostalog i svi računalni kodovi, uređen strukturalni sustav te čitavo pisano, slikovno, zvukovno i drugo gradivo. Sukladno s odredbama prava intelektulanog vlasništva autorsko zaštićenom gradivu nije potrebno dodavati oznake (npr. autorsko zaštićeno, copyright, (c), isl.), već je to zaštićeno već samim nastankom te neovlaštenim osobama već kao takvo zabranjuje dalju reprodukciju, distribuciju, promjenu, javno prikazivanje i izvođenje te ostali oblici iskorištavanja autorskog rada bez privole imaoca autorskog prava.

Ponuditelj je isključivi vlasnik marke Mojnet.com i iz nje izvedenih imena, robnih i uslužnih maraka, znakova i slogana.

Ponuditelj zadržava pravo, da će u slučaju utvrđenih kršenja prava intelektualnog vlasništva, preduzimati mjere protiv prekršitelja sukladno zakonu.

Kopiranje, distribucija ili mijenjanje bilo kojih informacija bez predhodne pisane dozvole od strane ponuditelja nije dozvoljena. Za dozvolu ka korištenju zaštićenog gradiva ponuditelja pišite na adresu email.

VIII. SADRŽAJI I GRADIVA, KOJE POSREDUJU ČLANOVI

Ponuditelj ili član se obvezuje, da neće na ni jedan način pokušati doći do bilo kojih podataka ili drugih gradiva o članovima ili internetskom portalu Mojnet.com, do kojih nema pravo u okviru njemu dostupnih usluga internetskog portala.

Ponuditelj ili član se slaže, da su sva gradiva (video snimci i drugi audiovizualni uradci, fotografije i fotografski autorski uradci, tekstovi i druga autorska i neautorska gradiva), koje posreduje u okviru usluga internetskog portala Mojnet.com, liberalno dostupna javnosti internetskog portala Mojnet.com, osim u slučajevima, kada je izričito drugačije određeno s ovim općim uvjetima.

Član izričito jamči, da su gradiva, koje posreduje u okviru usluga internetskog portala Mojnet.com, njegovi autorski uradci odnosno ima član stječena odgovarajuća materijalna autorska prava i druga prava intelektualne svojine, koje članu dozvoljavaju raspolaganje autorskim radom na način, određen u ovim općim uvjetima. U slučaju objave gradiva, koja su zaštićena pravima intelektualne svojine trećih osoba, ponuditelj jamči, da je prije objave pribavio odgovarajuću (pisanu) suglasnost nositelja prava.

Posredovanjem gradiva na internetski portal Mojnet.com daje član, koji je gradivo posredovao, ponuditelju uslugu s neisključnim i neotplatnim pravom na vremensko i prostorsko neograničena korištenja i objave posredovanog gradiva, uključno s pravom reprodukcije, distribucije, prerade odnosno mijenjanja (te isključna korištenja rada u promijenjenom obliku), javnog prikazivanja i izvođenja gradiva djelomično ili u cjelini prema ocjeni ponuditelja usluga. Ponuditelj usluga može gradivo objavljivati u svim elektroničkim medijima (internet, radiofuzni i kabelni mediji, prijenosni telefoni (mobilni portali), uređaji za reprodukciju video i glazbenih sadržaja isl.), u svim formatima, u kojima se mogu izvoditi audio i video sadržaji. Sukladno odredbama zakona o autorskim i srodnim pravima član prenosi na ponuditelja materijalna autorska prava, koja se odnose na korištenje gradiva sukladno ovom stavku. Ponuditelj može stječena prava iz ovog stavka u cjelini ili djelomično prenositi na treće osobe.

Prihvaćanjem općih uvjeta se korisnik ili član slaže, da ponuditelj nije odgovoran za postupanje trećih osoba s informacijama, koje im ih šalje sam.

Ponuditelj u nijednom slučaju ne odgovara za pravne pogreške na gradivu, koje je zaprimio od korisnika ili članova. Ponuditelj, u slučaju utvrđenih kršenja prava intelektualne svojine, zadržava pravo u poduzimanja mjera protiv prekršitelja sukladno zakonodavstvu.

IX. VANJSKA POVEZIVANJA

Dozvoljeno je da uradite povezivanje s drugim internetskim portalima na stranicu interenetskog portala Mojnet.com. Povezivanje nije dozvoljeno na internetskim stranicama s nezakonitim ili nemoralnim sadržajem.

Osim u gore navedenom slučaju je na drugim internetskim portalima bez dozvole ponuditelja uslugu zabranjeno objavljivati, reproducirati, distribuirati ili kako drugačije koristiti logotip i marku internetskog portala Mojnet.com.

X. ODGOVORNOST KORISNIKA I ČLANOVA

Ponuditelj usluga ne jamči, da su bilo koji podatci, koje posreduju ostali korisnici ili članovi, točni.

Korisniku ili članu nije potrebno, niti preporučljivo, ostalim korisnicima ili članovima u nijednom trenutku razotkriti bilo kojeg od osobnih podataka osim u slučaju, da se sam na svoju odgovornost odluči drugačije.

Korisnik ili član se slaže, da mogu sadržaji i gradiva sadržavati povezivanja na različite vanjske stranice, kao što su na primjer druga internetska mjesta, pojedine stranice ili drugi izvori. Korisnik ili član je suglasan, da ponuditelj nije odgovoran za dostupnost, sadržaj ili pogreške vanjskih povezivanja.

XI. POLITIKA PRIVATNOSTI

Ponuditelj internetskog portala štiti osobne podatke korisnika sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka. Detaljna objašnjenja su objavljena u politiki privatnosti.

XII. KEKSIĆI

Prilikom pretraživanja po internetskom portalu Mojnet.com se zajedno sa sadržajem datoteka na računala korisnika i članova prenose i kratke tekst datoteke-keksići (cookies). Keksići sadrže podatke, koji su potrebni za pravilno djelovanje nekih aplikacija na internetskom portalu, a istodobno korisnicima omogućuje neke prednosti u korištenju usluga.

Ponuditelj ili član može s podešavanjem svojega internetskog preglednika odrediti, da li će dopustiti korištenje keksića na pojedinom internetskom portalu ili ne. Korištenje usluga internetskog portala Mojnet.com, za koje se zahtijeva članstvo na internetskom portalu, bez omogućenih keksića nije moguće. Više podataka o keksićima i njihovom korištenju je na raspolaganju u dokumentaciji te uputama za korištenje vašeg preglednika.

XIII. NADZOR NAD KORIŠTENJEM

Ponuditelj ne kontrolira gradiva i podatke, koje korisniki ili članovi posreduju na internetski portal Mojnet.com u okviru njegovih usluga, stoga ne odgovara za točnost unesenih podataka niti za bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu na osnovu tih podataka ili radi njihovog gubitka. Ponuditelj sukladno s namjenom ispunjavanja odredaba ovoga sporazuma zadržava pravo nadzora i uvida u bilo koje podatke i gradiva, koje korisnik ili član posreduje u okviru usluga internetskog portala te pravo, da prema vlastitoj procjeni izbriše, pomjeri i promjeni bilo koje gradivo, koje po njegovom mišljenju krši odredbe ovih uvjeta, ali se k tome ne obvezuje. Korisniki ili članovi, koji u okviru usluga Mojnet.com posreduju podatke te vrste ili gradivo, za kršenje su odgovorni bez obzira na posezanje ponuditelja.

XIV. NEŠTOVANJE OPĆIH UVJETA

Ponuditelj zadržava pravo, da u slučaju neštovanja bilo koje odredbe prema svojoj procjeni protiv korisnika, koji krši odredbe ovih općih uvjeta, uvede bilo koju od sljedećih mjera:

  • upozorenje o neštovanju općih uvjeta te poziv k štovanju istih,
  • blokiranje mogućnosti dostupa do pojedinih usluga u okviru internetskog portala Mojnet.com,
  • blokiranje korisničkog računa,
  • blokiranje preostalih korisničkih računa, za koje ponuditelj utvrdi, da ih koristi isti član kao korisnički račun, sa kojim su bile prouzročena kršenja,
  • blokiranje IP adrese, iz koje je došlo do kršenja,
  • posredovanje IP adrese, iz koje je došlo do kršenja, odgovornom ponuditelju internetskih usluga.

Ponuditelj će isključiti sve korisnike ili članove, koji djeluju u suprotnosti s ovim uvjetima ili drugim radnjama, koje sankcionira pravo (zakonodavstvo) Republike Slovenije.

XV. ODGOVORNOST

Korisnik ili član se slaže, da ponuditelj usluga, njegov vlasnike, zaposlene, ugovorne suradnike i druge opunomoćenike odvezuje bilo kakve odgovornosti za gubitak podataka ili bilo kakvog drugog problema ili neprijatnosti, koje pretrpi radi vlastite zlouporabe usluga internetskog portala ili zlouporabe drugih ponuditelja. Ponuditelj isto tako nije odgovoran za bilo kakav prekid djelovanja usluge, bez obzira na razlog.

U svim slučajevima kršenje odredaba ovih uvjeta, ponuditelj usluga zadržava pravo, da pokrene postupke u vlastitom imenu odn. se kao suprotivnik pridružuje onim ponuditeljima ili članovima, koji su bili na bilo koji način oštećeni.

Ponuditelj usluga, njegovim vlasnicima, zaposlenim, ugovornim suradnicima ili opunomćenicima su korisnici ili članovi za prouzrokovanu materijalnu i nematerijalnu štetu odgovorni po općima pravilima oblikacijskog prava.

Ponuditelj usluga zadržava pravo, da sukladno s odredbama ovih općih uvjeta po vlastitoj procjeni bilo kada s ili bez obavijesti radi bilo kakvih kršenja odredaba ovog sporazuma prekine ili razveže članstvo odnosno članu ili korisniku ograniči dostup do određenih usluga ili usluga u okviru Mojnet.com u cjelini.

Ponuditelj usluga korisnicima i članovima ne jamči, da će biti korištenje usluga internetskog portala Mojnet.com u potpunosti bezbjedno, uvijek na raspolaganju, niti da će opravdati njihova očekivanja do internetskog portala. Ponuditelj usluga isto tako nije odgovoran za telefonska i mrežna povezivanja te usluge, uključno s pokrićem oblasti ili prekidom veze. Ponuditelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu, uključno sa štetom radi izgubljenih podataka, gubitkom programa, troškova povezivanja, troškova obezbjeđivanja nadomjestivih usluga ili prekida usluga, koje proizlaze iz korištenja internetskog portala Mojnet.com, iako je ponuditelj upoznat s mogućnošću štete te vrste.

Obveza ponuditelja usluga za štetne slučajeve u svezi s uslugama internetskog portala Mojnet.com, koji nisu obuhvaćeni ovim sporazumom, je ograničena na iznos, kojeg je korisnik ili član uplatio za usluge Mojnet.com u zadnjih 6 mjeseci prije nastanka spora.

XVI. PROMJENE OPĆIH UVJETA

Korisnik ili član se slaže s ovim uvjetima sa svakom posjetom internetskog portala Mojnet.com, bez obzira na to, ako se na internetski potral prijavio pomoću korisničkog imena ili lozinke ili ne. Pravo korisnika ili člana prilikom korištenja usluge je vezana na sve možebitne kasnije promjene ili dopune (odredaba, ograničenja i/ili uvjeta), koje određuje sam ponuditelj.

Ponuditelj zadržava pravo na bilo koje promjene, djelimične ili u cjelini, bilo kojeg dijela općih uvjeta, bez posebne najave i bez ograničenja. Promjene važe od trenutka objave na internetskomk portalu. Ponuditelj se obvezuje, da će biti važeći uvjeti uvijek jednostavno dostupni na internetskom portalu Mojnet.com.

Ponuditelj može bilo kada neograničeno promijeniti, ukinuti ili prekiniti bilo koji dio usluge, kao i dostupnost do bilo koje osobine usluge, aplikacije, baze podataka ili pojedinih sadržaja. Isto tako može ponuditelj uspostaviti dodatna ograničenja na određene osobine i dijelove usluge ili ograniči pojedinom korisniku ili članu dostup do dijelova ili do cjeline usluge bez prethodne obavijesti.

XVII. RJEŠAVANJE SPOROVA

Za pitanja, primjedbe i žalbe, koji se odnose na usluge internetskog portala Mojnet.com, najprije se obratite na e-mail adresu email ili na poštansku adresu poduzeća Popcom, d.o.o., koja je navedena na početku ovih općih uvjeta.

XVIII. MJERODAVNOST ZA SPOROVE

Sporazum o prihvaćanju ovih općih uvjeta je zaključen u Ljubljani, Republika Slovenija. Za sporove, koji proizlaze iz korištenjha usluga internetskog portala, ovih općih uvjeta te u svezi s društvom Popcom d.o.o., primjenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije. Sve stranke ugovora, bez obzira na njihovo činjeničnu geografsku lokaciju, nacionalnu pripadnost ili povezanost, slažu se, da su u okviru te usluge vezane isključivo s pravom Republike Slovenije. Za sporove u svezi s ovim sporazumom ne važe odredbe Konvencije UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Za sve sporove i pravne postupke u svezi s ovim sporazumom, korištenje usluga te djelovanjem usluga, isključivo je mjerodavan sud u Ljubljani.

XIX. VALIDNOST UVJETA

Ova različica općih uvjeta korištenja ima redni broj 1.0 i važi od 25. travnja 2008.

Prijavi se za nastavak

Prijavi se pomoću Facebook-a

Facebook prijava

Prijavi se pomoću Email-a

Zapamti meZaboravljena lozinka Registriraj se